Firma Talkor powstała w kwietniu 2005 roku z podziału firmy TAL S.A. jako specjalistyczne przedsiębiorstwo robót antykorozyjnych, Kadrę techniczną stanowią inżynierowie po specjalizacji w zakresie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych, posiadający dodatkowo certyfikat IBDiM projektowania i nadzoru nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych. Kadra wykonawcza, to pracownicy, posiadający dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie również w obsłudze urządzeń do przygotowania powierzchni, nakładania farb i modyfikacji środowiska. Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego oraz członkiem KT 175 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Naszą wizytówką są wykonane zabezpieczenia zbiorników magazynowych na paliwa płynne i instalacji dla Grupy LOTOS S.A., OLPP oraz zabezpieczenia konstrukcji mostowych np. most śląsko Dąbrowski w Warszawie, Estakady Bielańskie w Warszawie, łuk mostu w Puławach i wiele innych obiektów. Biorąc powyższe pod uwagę jesteśmy przekonani, iż TALKOR Sp. z o.o. będzie w sposób kompetentny i fachowy wykonywać powierzone zadania.Adres: TALKOR Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 96
e-mail: talkor@talkor.pl
Telefon: (58) 522 00 45
Tel. kom. 0502 311 380
0502 306 084
e-mail: biuro@talkor.pl
FAX:(58) 522 00 46
NIP: 957-091-14-18
REGON: 220052423
©STALKER